Glüteni güvenilir bir şekilde tanımlama

Beslenme dünyası Medikal Bilgiler

Glüten içeren yiyecekler açıkça etiketlenmelidir.

Çölyak hastalığı ve glüten ve buğday duyarlılığı olan kişiler için, yiyecek satın alırken glüten içeriğinin etiketlenmesine dikkat etmek özellikle önemlidir. 

Glüten için etiketleme gereksinimleri 

Kasım 2005’ten bu yana, “glüten içeren tahıllar ve bunlardan üretilen ürünler” dahil olmak üzere gıdalarda bulunan 14 alerjenin, içerdikleri form veya hacme bakılmaksızın üründe bir bileşen olarak bulundukları takdirde pakette listelenmesi gerekir. Glüten içeren tahıllara genel bir bakış için lütfen glüten ile ilgili makaleye bakın. 

Glikoz şurubu, dekstroz veya maltodekstrin gibi buğdaydan yapılan tatlandırıcılar bu etiketleme direktifinin dışında tutulmuştur, çünkü bu ürünlerde glüten tespit edilememektedir.
Ambalajsız ürünler için alerjenlerle ilgili bilgiler de artık listelenmelidir. Bilgiler yazılı veya elektronik olarak veya sözlü olarak iletilebilir. Sözlü bir format kullanıldığında, yazılı belgeler de talep üzerine sunulmalıdır. 

Yiyecekler, kg başına 20 mg’dan az glüten (= 20 ppm) içeriyorsa glütensiz olarak tanımlanır. Buna ek olarak, üreticiler ayrıca çölyak dernekleri tarafından verilen paketin üzerindeki çapraz buğday tahılı (“Çapraz Tahıl”) sembolünü gösterebilirler.  

Glütensiz gıdalar satın almak için ipuçları 

  • Glütensiz ürünleri tanımlamanın en kolay yolu, paketin ön tarafında `glütensiz` ibaresini aramaktır, buna da ideal olarak buğday başağı sembolü (Çapraz Tahıl) eşlik edecektir. 
  • İçindekiler listesindeki bir malzemeyi bilmiyorsanız, ürünü rafta bırakmak daha iyidir. 
  • Etiket “nişasta” veya “işlenmiş nişasta” adını listeliyorsa, bu glütensiz nişasta anlamına gelir. Glüten içeren nişasta doğru şekilde etiketlenmelidir.

Bir doktor veya beslenme uzmanı mısınız? Etiketleme gereksinimleri hakkında daha ayrıntılı bilgileri, gluten intoleransı ve glutensiz diyet konusunda uzmanlar için bilgi platformu olan Dr. Schär Enstitüsü‘nde bulabilirsiniz.